Reactie bezoeker:

Wat een geweldige manifestatie.
Geweldige producenten, componisten, arrangeurs, spelers, orkestleden en koorleden, decorbouwers etc. etc. van de manifestatie "Requiem voor een Hotlo".
Geweldig bestuur stichting SOS-Hotlo, geachte heer Kuipers

Hiermee wil ik u allen laten weten dat ik nog steeds diep geroerd ben door hetgeen ik zaterdagavond heb gezien in Hal 50 van Stork Hengelo en heb beleefd. Vóór alles wil ik u, allen die het initiatief hiervoor genomen hebben en degenen die het voorbereid en gerealiseerd hebben, van ganser harte bedanken.
Het was overweldigend, indrukwekkend en professioneel uitgevoerd, in alle opzichten. Een indrukwekkend en waardig afscheid van een al even indrukwekkend stuk techniek, gecreerd door allen die in de jaren '50 en'60 werkzaam waren bij de afdeling 'Grote dieselmotoren' van de machinefabriek Stork in Hengelo.

Ik woonde tot september 1965 in Hengelo, was bevriend met diverse families die met hart en ziel bij Stork werkten en mocht daar dan af en toe ook mee om te kijken. Grote dieselmotoren en grote stoommachines, hebben altijd mijn belangstelling gehad, al ben ik beroepsmatig een heel andere kant opgegaan.
Het dreunen van de Hotlo's op de proefstand klonk mij toen al als muziek in de oren. Dat geluid is blijkbaar goed geconserveerd in mijn geheugen.
Nadat ik(in Boxmeer, via mijn vader in Hengelo) hoorde van het initiatief van SOS-Hotlo, heb ik alle activiteiten met grote belangstelling gevolgd. Het bericht dat de bureaucratie in Brazilië de redding en terugkeer van dit industrieel monument onmogelijk hebben gemaakt, was ook voor mij persoonlijk een grote teleurstelling. "Hotlo flying home" hangt nog steeds op mijn studeerkamer. Het prachtige en gedetailleerde eindrapport van de Stichting SOS-HOTLO is een blijvende mooie (maar tegelijk droeve)  herinnering aan alle inspanningen van het bestuur van de stichting en allen die daaraan hebben bijgedragen, sinds 2008. Een groot compliment voor de eindredacteur, de heer Wil Kuipers! 

 
Heel bijzonder om u j.l. zaterdag ook eens persoonlijk te mogen ontmoeten en bij herhaling te horen vragen “... of er echt besloten was om geen steekpenningen te betalen”...... 
Ik vond het binnen komen in Hal 50  daarom al direct heel bijzonder: Het geluid van een draaiende HOTLO !  Geweldig !!!   De mooiste binnenkomer !
Maar toen, na het passeren van de stellage, de aanblik van een replica op ware grootte van de HOTLO van de ‘Noble Roger Eason’ ! Wat een kunstwerk !
Ik heb begrepen dat er enkele maanden aan geconstrueerd en geschilderd is .  Hopelijk is er een plaats te vinden voor dit prachtige stuk werk.
Ik heb er de hele voorstelling met warme gevoelens naar gekeken. En dan de projecties op het middendeel. Een geweldiger vondst, indrukwekkend !
Helaas zijn de foto’s die ik er voor en na de voorstelling van gemaakt heb, niet gesaved in mijn toestel. (en juist deze niet !) Moet het dus met de herinnering doen. ( of komen er nog een paar op de web-site ? )
En toen de voorstelling zelf, uitgevoerd als een echte uitvaartplechtigheid, compleet met 1 minuut stilte. Indrukwekkend en voor mij onvergetelijk.
De uitvoering zelf en de wijze waarop het gehele verhaal van het SOS-HOTLO project in 5 kwartier in deze STORK productiehal werd opgevoerd, was naar mijn menig ronduit GEWELDIG. Wat een expressie, betrokkenheid, wat een energie ( zo af en toe wel wat veel geluids-energie) , wat een passie!

Om kort te gaan, indrukwekkend, een waardige afsluiting van 6 jaar inspanning verwachting en teleurstelling en afscheid, rond het SOS-HOTLO project.
Nogmaals, mijn grote dank aan allen die het SOS-HOTLO project hebben getrokken en mogelijk gemaakt, en aan allen die dit Requiem voor ‘onze HOTLO’ hebben georganiseerd en uitgevoerd.

Aart Mul

undefinedundefined
undefinedundefined
undefinedundefined
undefinedundefined
undefinedundefined
  • Nederlands
  • Deutsch
  • English


Toelichting Forum/gastenboek:

U kunt uwpraat-mee-button.jpg mening kwijt of een vraag stellen op het forum. Als u een bericht plaatst dan is dit te lezen door iedereen die de site bezoekt.

Wilt u het bestuur rechtstreeks benaderen met uw mening of vraag dan kunt u een mail sturen naar info@stork-hotlo.nl

We houden ons aanbevolen voor :
herinneringen, suggesties, ideeen..

Voor een overzicht van nieuwe inhoud zie:      > nieuw op site

Disclaimer