Disclaimer

De Stichting STORK-H.O.T.L.o spant zich in om de voorwaarden voor het gebruik van de digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Soms lukt dit niet, doordat de verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet kan worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op in de website van de Stichting SOS-Hotlo gepubliceerde teksten of digitale objecten, dan verzoeken wij dit aan ons te melden. Gezien het culturele, maatschappelijke en non-profit-doel van deze site is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal.

De stichting STORK-H.O.T.L.o heeft toestemming van het Historisch Centrum Overijssel om foto's uit het Stork-archief te gebruiken ter illustratie op de website.
Veel informatie is afkomstig uit het archief van het Twents techniekmuseum Heim.
Detailinformatie over schepen is gevonden op diverse websites gericht op de zeevaart.

Mocht u personen kennen die op (oude) foto's voorkomen, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden. Wij willen dan graag de persoon zelf of eventuele familie benaderen voor informatie en toestemming.

De Stichting STORK-H.O.T.L.o aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de site of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de site voortvloeien.

Daar waar de teksten en foto's niet direct en geheel afkomstig zijn van derden berust het copyright bij de stichting STORK-H.O.T.L.o.

 

  • Nederlands
  • Deutsch
  • English


Toelichting Forum/gastenboek:

U kunt uwpraat-mee-button.jpg mening kwijt of een vraag stellen op het forum. Als u een bericht plaatst dan is dit te lezen door iedereen die de site bezoekt.

Wilt u het bestuur rechtstreeks benaderen met uw mening of vraag dan kunt u een mail sturen naar info@stork-hotlo.nl

We houden ons aanbevolen voor :
herinneringen, suggesties, ideeen..

Voor een overzicht van nieuwe inhoud zie:      > nieuw op site

Disclaimer