De informatie van de "oude" SOS-HOTLO website m.b.t de pogingen voor het terughalen van de motor is geselecteerd en geplaatst in dit archiefdeel.

 

Hijsen_0370a.jpg

De HOTLO komt

helaas niet 

terug  naar TWENTE

Stichting SOS-HOTLO   Over en uit

De stichting SOS-HOTLO heeft zichzelf opgeheven.

Het bestuur bedankt iedereen die op zijn of haar eigen wijze een bijdrage heeft geleverd hartelijk voor de inspanningen. Meer dan 100 namen zitten er in ons archief van meer en minder betrokkenen, vrijwilligers of vanuit bedrijven, instellingen, openbaar bestuur en stichtingen. De een praktisch/technisch, de ander moreel of financieel. Teveel namen en organisaties om op te noemen zonder het risico te lopen missers te maken.

Via het eindverslag nemen we afscheid van een onvergetelijk project met helaas een dramatische afloop


Eindverslag SOS-HOTLO

Eindverslag SOS-HOTLO >>

 

Toekomst SOS-Hotlo.

Er is heel veel bereikt, er is het nodige op gang gekomen; de Hotlo als innovatief technisch Twents product uit de ’50er / ’60er jaren is een begrip geworden.

 

Er lopen nog enkele initiatieven, zoals bijvoorbeeld het traject met de onderwijsinstellingen en het opzetten van een historisch tekeningenarchief van Stork.

De vraag is of de genoemde activiteiten onder de vlag van onze stichting zullen moeten blijven plaatsvinden of niet. We denken van niet; wel willen we nog graag de activiteiten van de stichting SOS-Hotlo op een waardige manier afronden: we denken daarbij ook aan het schrijven van een boek of het maken van een educatieve film.

Ook staan we voor de vraag hoe het batig saldo van onze stichting te bestemmen. Dit batig saldo is ontstaan dankzij de giften, klein en groot, van particulieren, bedrijven en organisaties.

 

Over de vervolgactiviteiten en de bestemming van het batig saldo hebben we een aantal ideeën en deze willen we graag voorleggen aan een vertegenwoordiging van een aantal maatschappelijk betrokken organisaties, te weten de Fuldauerstichting, de Rabobank Centraal Twente, de SIOCH (Stichting Informeel Ondernemers Contact Hengelo) en de VMO (Verenigde Maakindustrie Oost). De genoemde organisaties hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het batig saldo.

 

We willen graag iedereen bedanken die ons een hart onder de riem heeft gestoken. Het doet ons goed te ervaren hoe er wordt meegeleefd. Het resultaat wordt er helaas niet beter van. Diegenen die de Hotlo hebben gekend weten wat we missen.
Het werk ervoor is door ons steeds met grote inzet met heel veel plezier gedaan. Ondanks het negatieve resultaat hadden we dat niet willen missen.

 

Industrieel icoon Hotlo niet naar Twente

 

In ons voortgangsbericht van 1november 2013 (zie onder) hebben we aangekondigd dat er door de Nederlandse regering een laatste poging zou worden gedaan de Hotlo voor de ondergang te behoeden. We hebben Noble hiervan op de hoogte gebracht.                                                            Lees meer >>

Alles of niets                                                                                         

                                                                                                                        1 november 2013

Op dit moment onderneemt de Nederlandse overheid een laatste poging om de Stork Hotlo te behoeden voor de ondergang. Dit omdat de werkzaamheden van SOS-Hotlo de laatste maanden niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd
Zoals gemeld in een eerder bericht was het noodzakelijk dat, na vertrek van de Noble Roger Eason uit Angra dos Reis, de Stork Hotlo eerst moest worden geïmporteerd in Brazilië.         

                                                                                                                                   Lees meer >>

Politiek steun

Het ministerie van Economische zaken en het ministerie van Buitenlandse zaken gaan onderzoeken op welke wijze zij het Hotlo-project kunnen ondersteunen. Minister Henk Kamp reageert hiermee positief op het verzoek aan het ministerie om hulp . Samen met de Nederlandse ambassade in Brazilië en het Consulaat generaal gaan ze bekijken wat ze het best kunnen doen  richting de Braziliaanse partijen.

“It looks as if we are again up against a wall”.

Zo begint de mail (29 juli 2013) van Gary Davis, projectleider bij Noble Drilling in Angra dos Reis.
Nieuwe problemen doemen op..
De situatie is als volgt.

1. Om het vertrek van de Noble Roger Eason mogelijk te maken moesten de motor en toebehoren geïmporteerd worden. Noble heeft de Hotlo en toebehoren geexporteerd naar het Braziliaanse recyclingsbedrijf GSS, een bedrijf dat veel op de werf in Angra actief is.

 

                                                                    lees meer  >>


Transportklaar_2.jpg

 

                              Welkom op de website van SOS-HOTLO

Tekeningenarchief STORK

Via oud Stork/Siemens werknemers kwam het bericht bij de stichting Hotlo binnen dat, in verband met de op handen zijnde verhuizing van Stork naar het havengebied, het tekenarchief zou worden opgeruimd. Met spoed werd een aantal vrijwilligers opgetrommeld om te inventariseren wat er was en wat er mee zou moeten gebeuren. Ook de stadsarchivaris van Hengelo.................................... >> klik hier


DSC_0004_web.jpg

 Zondag 19 augustus 2012

Een historische dag op de oude Verolmewerf BrasFELS in Angra dos Reis in Brazilië. De laatste Stork Hotlo die de Noble Drilling ons heeft geschonken is uit het boorschip, de Noble Roger Eason, getakeld.

 

 

 

 

 

 

 

 Lees meer >>

 

Sponsor-actie

Klik hier voor informatie over de sponsoractie >>

Zie ook ANBI-bericht

1442.95.008 

Stichting SOS-Hotlo

 

Dagboek demontage HOTLO in Angra dos Reis

Dagboek Angra dos Reis  >>

Addendum dagboek Angra >>

De laatste Stork HOTLO scheepsdiesel

Tot 22 juni 2012 was hij nog in bedrijf. Dit monument van industrieel erfgoed wil de stichting SOS-HOTLO terug brengen naar Twente.

Sinds midden 2008 is de initiatiefgroep druk in de weer om de motor voor de sloop te redden, naar Twente te halen en een plek te geven in Hengelo. De plaats waar hij in 1962 is gebouwd.

Op de foto rechts de motor van het zusterschip ms. Goeree. Klik op de foto en let op de man bij de manoeuvreerstand op het eerste bordes om een indruk te krijgen van de grootte van de HOTLO.

Hotlo-motor bestemd voor het ms._Goeree 1962

Informatie en communicatie

Op deze site vindt u informatie over de dieselmotor zelf, schepen met de Hotlo motor, de productie ervan, verhalen rondom de motor, de bedrijven Stork en Noble en de voortgang van onze activiteiten.

 

 

U wilt de weg weten op de site ?

Drukknop_2.jpg

                      

 

 

Wie ondersteunen onze plannen?

Drukknop_2.jpg

 

 

 

  • Nederlands
  • Deutsch
  • English


Toelichting Forum/gastenboek:

U kunt uwpraat-mee-button.jpg mening kwijt of een vraag stellen op het forum. Als u een bericht plaatst dan is dit te lezen door iedereen die de site bezoekt.

Wilt u het bestuur rechtstreeks benaderen met uw mening of vraag dan kunt u een mail sturen naar info@stork-hotlo.nl

We houden ons aanbevolen voor :
herinneringen, suggesties, ideeen..

Voor een overzicht van nieuwe inhoud zie:      > nieuw op site

Disclaimer