Definitieve start Hotlo_Solid Works project
Na een proef in 2014 is begin oktober 2015 gestart met de daadwerkelijke uitvoering..
Lees meer »
Bezoeker Requiem
Wat een geweldige manifestatie.
Geweldige producenten, componisten, arrangeurs,....
Lees meer »
Requiem voor een Hotlo

Recensie door Ton Ouwehand
Goed, het was behoorlijk koud in de fabriekshal van Stork, vrijdag bij de...........

Lees meer »
Technische tekeningen
Een van de onderwijskundige onderdelen van het Hotlo-project is gericht op het maken van technische tekeningen.
Lees meer »
Niet naar Twente
Een bruut en voor ons onverwacht einde van de laatste Hotlo-motor.
Na de euforie van een jaar geleden is de teleurstelling erg groot.
Lees meer »
undefined

Stichting

Stork-H.O.T.L.o.

Geachte bezoeker,

De stichting SOS-Hotlo bestaat niet meer. Om al het materiaal dat verzameld is te bewaren en toegankelijk te houden is er een nieuwe stichting opgericht.

Deze stichting wil meer. Tijdens het SOS-Hotlo-project is er begonnen met het selecteren en archiveren van Hotlo-tekeningen. Al snel werd duidelijk dat er veel meer waardevol materiaal was, indrukwekkende tekeningen van suikerfabrieken, de experimentele gasturbine uit 1948, noem maar op. Tevens werd duidelijk dat het archief van Stork bij het Historisch Centrum Overijssel een schat aan informatie zou kunnen bieden en niet alleen binnen de productgroep Dieselmotoren.

Langzaam zult u de inhoud en vormgeving van de oude SOS-website zien veranderen, te beginnen met het logo van de nieuwe stichting. 

Heel Hengelo trilt                           150 jaar STORK
Er staat bijzonder veel te gebeuren in dit jaar.  Natuurlijk gaan ook wij ons presenteren.

1. Een grote tentoonstelling in oktober 2018 in de Gieterij ROC van Twente

2. De presentatie van het eerste deel van 2 boeken over de opkomst en de ondergang van de dieselmotor bij Stork

Heel Hengelo trilt                                                                              lees meer >>


 

3. De presentatie van de virtuele Hotlo in 3D


De stichting Stork-H.O.T.L.o.

De stichting heeft ten doel:
De historie van producten van Stork levend te houden en het materiaal dat opgeleverd is en nog opgeleverd wordt, bestendigen.
De stichting Stork-H.O.T.L.o. tracht dit doel o.a. te bereiken door:
  • het archiveren van Stork materiaal zoals tekeningen en boekwerken, zodanig dat deze voor een breed publiek toegankelijk worden;
  • te onderzoeken of het schrijven van een boek over zowel de ontwikkeling van de dieselmotor, specifiek de Hotlo, als de pogingen die gedaan zijn om de motor te behouden realistisch is;
  • het produceren van een muziektheaterproductie met als uitgangspunt de Hotlo;
  • in samenwerking met de technische opleidingen in de regio de Hotlo in een digitaal tekenpakket uit te voeren als motiverend leermiddel bij de regionale technische opleidingen en later als resultaat een educatieve functie in een museum kan krijgen. 


 

 

 

 

 

 

 

 

  • Nederlands
  • Deutsch
  • English


Toelichting Forum/gastenboek:

U kunt uwpraat-mee-button.jpg mening kwijt of een vraag stellen op het forum. Als u een bericht plaatst dan is dit te lezen door iedereen die de site bezoekt.

Wilt u het bestuur rechtstreeks benaderen met uw mening of vraag dan kunt u een mail sturen naar info@stork-hotlo.nl

We houden ons aanbevolen voor :
herinneringen, suggesties, ideeen..

Voor een overzicht van nieuwe inhoud zie:      > nieuw op site

Disclaimer